Elite  |  Mester  |  Klasse 1  |  Klasse 2  |  Klasse 3  |  Klasse 4  |  Klasse 5  | Senior A  |  Senior B

 Junior A  |  Kadett A  |  Kadett B  |  Lilleputt  |  Miniputt   |   Nybegynner   |   Hovedsiden

 


   Velkommen til
   Landsturneringen 2005
   Sandnes 2 - 9. Juli

 

 
 
 LAHLUMS
    RUNDERAPPORT 6

   


ELITEKLASSEN:

Å være hvit var slett ingen fordel i dagens eliteklasse: Sortspillerne vant runden med utklassingssifrene 7,5-3,5, og på de fem første bordene skrapte hvitspillerne sammen totalt 0,5 poeng. Det halvpoenget kom etter 102 trekk på førstebord, hvor IM Roy Fyllingen etter å rotet vekk en overlegen stilling like før første tidskontroll, klarte å nullstille seg til å holde et vanskelig sluttspill mot den topprangerte ledermannen GM Simen Agdestein. Agdestein ble dermed innhentet for det første av GM Magnus Carlsen, som overbevisende utspilte GM Rune Djurhuus. Og for det andre også av GM Leif Erlend Johannessen, som viste seg å stå mye bedre enn alle inkludert spillerne selv trodde mot GM Kjetil A Lie i fritt fall nedover bordene. IM Frode Elsness overbeviste for første gang i årets NM også med sort da han slo IM Erik Fossan, og Atle Grønn seiler opp som en het IM-nappkandidat etter en ny kompromissløs sortseier mot IM Bjarke Barth Sahl. Også FM Øystein Hole er en tenkbar IM-nappkandidat etter at han i dag holdt remis med bonde under i sluttspill mot GM Einar Gausel. Tallaksen- Leer Salvesen og Bjerke-Ekeberg ble ikke totalt uventet relativt tamme remis, men Byklum og Borchgrevink holdt det gående langt inn i sjette spilletime uten at noen av spillerne noen gang nådde avgjørende fordel. FM (og sjakk jo-jo) Jøran Jansson forlenget sin raskt oppadstigende formkurve etter at motstanderen Jon Ludvig Hammer fullstendig undervurderte faren for motangrep, mens IM Helge A Nordahl plutselig fikk et mattangrep opp i hendene i et ellers dårligere sluttspill mot FM Øystein Dannevig.

 
Etter seks runder er det dermed seks spillere innenfor et halvt poeng øverst på tabellen: De tre forhåndsfavorittene Agdestein, Johannessen og Carlsen deler førsteplassen halvpoenget foran Fyllingen, Elsness og Grønn. Bordet er dekket for en uvanlig spennende NM-innspurt, hva angår syvende runde blir menyen Agdestein-Johannessen, Carlsen-Fyllingen og Grønn-Elsness. Agdestein. Johannessen, Carlsen og Fyllingen er nå også de eneste ubeseirede spillerne i klassen – hvor mange av dem er det fortsatt på denne tiden i morgen, tro? Agdestein har igjen Johannessen, det har Carlsen også, det vil si at Johannessen må ha igjen begge to…. Og da har vel han presset på seg om å måtte vinne mot minst en av dem for å kunne vinne sin første eliteklasse?    

 

IM Roy FYLLINGEN – GM Simen AGDESTEIN ½ - 1/2

Dagens førstebordsrett startet som en Dronningindisk med 4.a3 La6, men trekkomkastet over i en piggsvinstilling a la klassisk Nimzo-Indisk. Med en forpost på c5 og sjanser til spill mot hvits etterhengende bonde på c4 så sort først ut til å ha fått gode sjanser. Etter å ha fått utplassere en dominerende løper på e4 brukte imidlertid Agdestein mye tid uten å finne noen måte å følge opp på, og basert på sin sterke fianchettoløper på b2 (og sorts dronning på b7) tryllet Fyllingen plutselig frem et reelt kongeangrep like etter 20 trekk. Presset både på brettet og klokken gjorde Agdestein vondt verst ved å plukke med seg en bonde på g2: Hvit slo straks tilbake på d7 og fikk to lette for tårn med vinnende stilling. Sort holdt materielt balansen med to tårn, en løper og seks bønder mot tårn, tre lette og fire bønder, men kombinasjonen av svake bønder for sort og dominerende løperpar for hvit skulle være avgjørende. Med tre minutter mot 45 sekunder på klokken på klokken avslo hvit remis i trekk 36 – men gikk i trekk 37 inn i en ubehagelig binding, og rotet videre til sort i trekk 40 hadde fått frem en svært plagsom fribonde på b3. Fyllingen måtte umiddelbart etter tidskontrollen ofre ren offiser på den. Og dermed var det sort som med kvalitet for bonde skulle lete etter en vinst de fleste kvalifiserte tilskuere trodde var der, uten at noen kunne si sikkert hvor…. Simen brukte imidlertid mye tid og kreativitet uten å finne noen vinstplan, mens Fyllingen tilsynelatende forsvarte seg bra med løper, b- og c-bonde mot tårn og g-bonde. Med under ett minutt igjen for resten av partiet forsøkte sort å ofre bonden for å spille på matt med tårn mot løper og b-bonde, men Fyllingen forsvarte seg fortsatt så raskt og bra at Agdestein med få sekunder igjen tok hvits b-bonde med tårnet selv om den var dekket av løperen…. Begge spillerne har nok spilt bedre partier enn dette, men det var lite å si på underholdning og spenning gjennom syv timer og 102 trekk på førstebord! Og resultatet var dertil gunstig i forhold til videre spenning i klassen, siden topprangerte Simen ble trukket ned fra sin udelte ledelse. Fyllingen skulle nok ha fullført sin vinststilling i dag for riktig å være med både i forhold til NM-tittelen og GM-nappet, men siden han klarte å nullstille seg til å redde remisen etterpå kan det fortsatt gå med 2,5/3 – og uansett ligger han etter de siste rundenes fremganger selvsagt an til et klart plussresultat….    

 

GM Kjetil A LIE – GM Leif Erlend JOHANNESSEN 0 - 1

Lie fastholdt 1.e4 i dag, men trakk seg etter 1.--- c5 demonstrativt ut av teorien med 2.a3 og 3.b4 (?!). Sort så etter å ha fått okkupere sentrum med d4 og e5 ut til å ha fått greit spill i en posisjonelt komplisert stilling, hvor hvit brukte 60 minutter og sort 84 på de 11 første trekkene. Etter at begge spillerne hadde rokert kort forventet begge at hvit skulle få et sterkt angrep da at han gjennomførte et kritisk f4-fremstøt i trekk 18. Men den varslede orkanen ble aldri mer enn en flau bris - det var visst bare ikke noe angrep i stillingen…. Og dermed kom i stedet sorts springer på e5 til å dominere stillingen, mens hvits dronning og tårn i h-linjen sto feilparkert utenfor den egentlige spillsonen. Plutselig etter på klokken med en stilling i brann forsøkte Lie å ofre tårn like før 30 trekk, men en stadig mer opplagt Leif Erlend hadde ingen problemer med å styre unna de gjenværende skyggetruslene og plukke opp ytterligere materiell før 40… Dermed er Leif Erlend tross sin trege start plutselig oppe på delt førsteplass, mens Kjetil A tross sin forrykende start er nede på delt syvendeplass. Den utviklingen ville gitt høye odds etter de første tre rundene – men det gjenstår altså også fortsatt tre runder for to unge GM-er troende til å ombestemme seg igjen….

 

GM Rune DJURHUUS – GM Magnus CARLSEN 0 - 1

Djurhuus unngikk tyngre teoridiskusjoner med 1.e4 e5 2.Lc4 i dag, men trekkomkastet senere over i en Italiensk variant hvor sort tidlig gjennomfører d5. Etter at sort byttet av på c3 fikk hvit løperparet, mens sort hadde best bondestruktur og terrengfordel. Samt utligning ifølge Djurhuus, som har spilt varianten flere ganger før, men ikke vil spille den igjen. Å gjennomføre sentrumsfremstøtet 13.d4 var muligvis greit, men hvit feilvurderte stillingen fatalt da han instinktivt fortsatte å slå fremover med dxe5 etterpå. Magnus instruktive svar med Sg6 fulgt av f5 hadde Rune helt oversett, og etter at Magnus kraftfullt fulgte opp taktisk med et løperoffer på g2 var det plutselig bare tapt…. Hvit kjempet visstnok godt i fortsettelsen, men fikk med tårn for to lette ingen hjelp til å komme inn i partiet igjen. Og dermed sto det bare et håpløst sluttspill igjen etter at hvit med få sekunders margin klarte første tidskontrollen etter å ha gjort åtte trekk på 20 sekunder. Dermed kan det konstateres at Djurhuus ikke får noen kongepokal på forsøk 18 heller. Mens Magnus, som var minus fire år da Djurhuus første gang spilte i eliteklassen, i og med denne seieren er oppe på delt førsteplass tre runder før målpassering…

 

IM Erik FOSSAN – IM Frode ELSNESS 1/2 - 1/2

Dette var en tilsynelatende ganske selvkomponert siciliansk dobbelisolanistilling hvor hvits isolerte bonde på e4 ikke virket bedre enn sorts på d6 – og hvor Fossan igjen brukte masse tid like etter åpningen. Hvit tilbød remis i trekk 14, men Elsness avslo og lot gladelig hvit få løperparet mot å få en sentrumsbonde på d4 og en aktiv springer på c5. Hvit feilvurderte trolig stillingen da han etterpå byttet sorts d4-bonde mot sin egen a-bonde, siden sorts aktive springere og press i diagonalen a7-g1 senere raskt skapte ubehagelige trusler. Fossan på vei mot en ny tidsnød fant seg tvunget til å gi kvalitet like før 30 trekk, og de resterende ti var bare stivkrampe siden sort med dronning og to tårn mot dronning, tårn og springer også beholdt det farligste angrepet. I dag var det godt synlig at den ene unge IM-en var vesentlig bedre matchet enn de andre. Og dermed er kompromissløse Elsness bare et halvpoeng bak førsteplassen, mens Fossan tross en lovende start nå bør konsentrere seg på forhåndsmålet om ”øverste halvdel”. 

 

IM Bjarke BARTH SAHL – Atle GRØNN 0 - 1

Bjarke ankom (med Grønns fulle sympati) 25 minutter forsinket, hvoretter spillet straks gikk inn i en Kan-Sicilianer. Grønn, som virker å ha lagt seg på minnet et visstnok velment råd fra en riktig gammel sjakkbok – ”Gode spillere rokerer aldri!” – satte i dag kongen på e7 for å forsvare en etterhengende bonde på d6. For deretter å gjennomføre e4 samt ta på b2 med dronningen, slik at hvit fikk spille Txb7+ og jage kongen over f8 til g8. Det hele så noe suspekt ut og var det formodentlig også, men mens Bjarke vinglet av gårde mot en ny tidsnød klarte sort å konsolidere e4-bonden samt plante en sterk springer på c5. Bjarke sto formodentlig fortsatt best ved inngangen til tidsnøden, men benyttet seg der av en annen mindre heldig regel fra sjakkspillets barndom – ”Hvis du ikke vet hva du skal gjøre, så flytt en bonde!”. Hvits forsøk på bondestorm på kongefløyen viste seg bare å svekke hans egen kongestilling, og etter vellykket kontringsspill satt Grønn etter tidskontrollen plutselig igjen med et mer eller mindre vunnet sluttspill med dronning og springer mot dronning og løper. Bjarke ga seg tidlig i en materielt lik stilling etter 46 trekk, men sort sto utvilsomt til vinst siden hvit hadde en løper helt glemt av verden på c8 og en kongestilling av type låvedør. Grønn har egentlig spilt mer tøft enn godt så langt, men det lønner seg altså selv på eliteklassenivå ofte å spille tøft selv om man ikke spiller helt godt – så med 4/6 er han foran skjema for IM-napp etter denne seieren. At Sahl ligger etter skjema for IM-napp er i og for seg ikke så farlig, men hvis han fortsetter å spille som de to neste rundene blir det stadig lengre i stedet for stadig kortere opp til den GM-grense på 2500.           

.

GM Einar GAUSEL – FM Øystein HOLE ½ - 1/2

Gausel startet med 1.d4 i dag, og tillot via Slavisk trekkomkastningsmester Hole å komme over i en lukket Grünfeld som med kontroll over d5 og e4 virket solid for sort. Etter et tidlig dronningbytte fikk hvit imidlertid i kraft av den bedre bondestrukturen et behagelig press i et dobbelt tårn- og offisersluttspill. Sort stilling syntes kritisk da han ble tvunget til å gi materiell, men Gausel burde visstnok tatt kvalitet for bonde i stedet for bonde. Selv om hvit spilte med en ekstra bonde som var en fribonde i b-linjen, viste nemlig tårnsluttspillet seg å være alt annet enn lett vunnet. Det ble dessuten tilsynelatende bare vanskeligere og vanskeligere, til Hole med instruktiv teknikk kunne redde halvpoenget med et tempos margin i stort sett alle varianter. Hole ligger dermed standby på 50 %, men har hatt så sterk motstand at IM-nappskjemaet fortsatt er relevant. Mens Gausel fortsatt ligger sideby på 50 %, og har hatt så svak motstand at det begynner bli vanskelig å unnskylde ham. Sluttspill som dagens vinner Gausel på mystisk vis alltid når han er i form.

 

FM Geir Sune TALLAKSEN – FM Bjarte LEER-SALVESEN ½ - 1/2

Leer-Salvesen foretrakk Semi-Slavisk fremfor Dronninggambit i dag, men trakk i nødbremsen med en rolig og lukket Ld6-variant da hvit inviterte til kritiske teoridiskusjoner i Meraner. Hvit fikk dermed litt friere spill, og da sort lyktes gjennomføre det prinsipielle motbruddet e5 i trekk 11 var det muligvis litt for tidlig (og/eller litt for sent). Hvit fikk i en ellers symmetrisk stilling holde en ekstra bonde på d6 noen trekk, men den ekstra bonden var sant nok mer svak enn sterk. Det beste hvit kunne fått til var visstnok bonde over i et sluttspill som likevel ville vært klar remis grunnet ulikefargede løpere. Siden Tallaksen ikke var fornøyd med et sluttspill som var remis ved riktig spill fra sort, fikk han i stedet et som var remis med en gang da d-bonden skulle til å falle i trekk 22. Bompi så det, og kjente motstanderen godt nok til å sitte klar med labben da tilbudet kom. ”Mitt beste parti i denne turneringen så langt!” uttalte Leer-Salvesen i et forsøk på å vinkle det positivt – men fikk krampe da han forsøkte å smile etterpå. ”Det nærmeste jeg har vært vinstsjanser i denne turneringen så langt”, kunne vel nesten like godt Tallaksen sagt - men med kun ett tap og sterk motstand har han likevel klart sterkeste sørlandsprestasjon så langt.  

 

Harald BORCHGREVINK – Bjørnar BYKLUM 1/2 - 1/2

Dette ganske åpne oppgjøret startet som en vanlig lukket dronninginder med 4.a3 Lb7, men ble ganske uteoretisk da Byklum valgte å fianchettere også kongefløyløperen. Sorts oppstilling så med både e6 og g6 spilt og begge løperne fianchettert både helflat og halvtvilsom ut, selv om Byklum selv var godt fornøyd med en avventende stilling så langt. Borchgrevink brukte mye tid og stablet opp bønder på c4, d4, e4 og h4 for å gjennomføre bruddet e5, uten å gjendrive sorts oppstilling noe mer av den grunn, men fikk etter sløvt spill av sort i stedet fordel senere i midtspillet. I stedet for å sykne hen i passivitet mens han ventet på hvits kongefløyangrep ofret Byklum med et tematisk b5-brudd bonde for aktivitet, og hjulpet av Borchgrevinks tidsnød viste det seg å fungere godt fra et praktisk synspunkt: Borchgrevink sa riktig nok i første omgang ja til to bønder og nei til et påfølgende remistilbud. Etter først å ha etablert en frittløpende f-bonde og deretter fått nødvendig hjelp til å vinne tilbake begge bøndene, var sort de siste trekkene før tidskontrollen imidlertid med for fullt i en tveegget stilling med dronning, to tårn og fire bønder på hver side. Hvit tilbød selv remis da han byttet dronninger, for å spille med to tårn og tre bønder på hver side etter 41 trekk. Byklum syntes med rette at fribonden på f3 ga ham rimelig grunn til å spille videre når de først hadde holdt det gående så lenge, og når altså Borchegrevink først hadde villet spille videre med bare en bonde over…. Men som Borchgrevink med nøyaktig forsvarsspill demonstrerte kunne hvit stoppe fribonden for godt på f2 – og med det stoppet også partiet for godt ti trekk senere. 2,5/6 gir ikke noen IM-napp sjanser for noen av spillerne, men fortsatt et resultat i overkant av forventningene for begge.

 

Jon Ludvig HAMMER – FM Jøran JANSSON 0 - 1

Dagens Pudde-åpning var en Veresov 1.d4 2.Sc3 3.Lg5, hvor sort etter å ha fått byttet av hvitfeltsløperne og gjennomført e5 ikke så ut til å ha større problemer. Hvit feilvurderte  likevel fatalt stillingen da han trakk på seg go-kartbrillene og rokerte langt, for mens hvit aldri riktig kom i gang med sin planlagte bondestorm på kongefløyen var det snart orkan under oppseiling på dronningfløyen – og da var i Hammer dessuten på vei mot en heidundrende tidsnød. Jøran er (særlig) effektiv i den type lovende angrepstillinger mot små motstandere i sterk tidsnød, og sto etter å ha dyttet fribonden frem d3 for å støtte opp en springer på c2 (og en dronning inn på e2 for å støtte opp bonden?!) uansett til vinst da Hammer i trekk 36 stoppet klokken for ikke å tape på tid. Hammer må etter dette konsentrere seg om å redde mest mulig rating samt en anstendig plassering. Mens Jansson unektelig gjorde det noe bedre med 2,5/3 i andre tredjedel av turneringen enn med 0/3 i første tredjedel – hvem kan ane hva de tre siste partiene vil bringe ham?

 

IM Helge A NORDAHL – FM Øystein DANNEVIG 1 - 0

Dette startet lovende da Dannevig igjen spilte Benoni og Nordahl som vanlig den sylharry firbondevarianten. Etter avbytte av e-bøndene roet det seg imidlertid raskt ned til en noe uryddig posisjonstilling, hvor hvit med løperparet ikke så ut til å ha dårligere kort sikt da han tilbød remis i trekk 15. Dannevig hadde om ikke annet fortsatt ambisjoner om å klare seg gjennom eliteklassen uten remiser, og avslo for å spille på hvits klesstativaktige bondeformasjon ville gi sort fordel i sluttspillet. Det slo til så langt som at sort kom inn i et klart fordelaktig sluttspill med springer og dronning mot dronning og løper. Vel fremme der ble imidlertid sort alt for utålmodig da han straks forgrep seg på hvits dronningfløybønder, noe en bråvåken Helge utnyttet til å hamre inn drepende trusler mot sorts konge på h6 like før 40 trekk. Dannevig tapte uheldig i dag etter å ha vunnet heldig i går, men sliter altså med å fullføre partiene. Det gjenstår å se om han kan lykkes med det i de tre siste rundene – og/eller om Helge A med dette bråvåknet i tide til å redde sin nye 2400-rating.

  

Silje BJERKE – Carl Fredrik EKEBERG ½ - 1/2

Dette oppgjøret mellom to gode venner og tidligere lagkamerater startet som en klassisk Nimzo-Indisk hvor sort fikk inn en tematisk avlastningsmanøver med Se4. Etter dronningbytte fikk hvit løperparet, men med et lite initiativ hadde sort ingen problemer med å holde balansen. Spillet stoppet imidlertid opp i en stilling hvor sort hadde terrengfordel på kongefløyen, men en dårlig løper feilparkert på dronningfløyen, og hvor ingen kunne bruke c-linje til annet enn å stå der. Sort gjespet frem et remistilbud etter sitt trekk 27, og hvit kastet seg straks over sjansen til å doble poenghøsten. Ingen av spillerne er langt under forventet skåre, men begge mangler fortsatt vinstpartier (og enda verre vinstsjanser) og hva angår plasseringer ser det ikke alt for lyst ut. Det måtte likevel liksom bare bli remis, dette: Siste parti som ikke ble remis mellom disse to er hva noen kan huske fra sorts glade miniputtdager på første halvdel av 1990-tallet, da han etter et parti som varte få minutter ble sittende igjen å lure på hvor det var blitt av alle brikkene hans…. Så det kan være gode fremtidsutsikter også for dere i årets miniputtklasse som nå eller tidligere har kjent det på samme måte J.   

 

JUNIOR:

Både Inge Skrondal og Martin Valla var for å holde i livet sine sjanser til å bli juniornorgesmester ventet å spille hardt på vinst på andrebord i dag. I stedet viste det seg like etter åpningen at ingen av dem hadde det. Er Skrondal sikker på at han vil slå Stubberud - og har han i så fall fått Valla også til å tro det? Eller sikter begge seg allerede inn på noen av de mindre pokalene? Eller hva skjer egentlig i juniorklassen? Etter at Skrondal og Valla hadde gått skjedde i hvert fall det ganske så forutsigbare at Stubberud gikk opp i helt poengs ledelse gjennom en tålmodig posisjonell sortseier mot Thomas Børstad. Sistnevnte gjorde et hederlig forsøk med hvit, men ble litt for respektfullt med inn i et dobbelt tårnsluttspill hvor sort med mest aktive tårn og best bønder hadde svært behagelig spill. På tredjebord skjedde det noe mindre ventede at Daniel Kovachev tok sats på timeteren for å stupe rett ned i bassengkanten og ut av gullkampen, gjennom en svært post-modernistisk Sicilianer hvor han først spilte a3 og b4 før trekk fem og deretter fulgte opp med g3 og h4 før trekk ti.... (Jada jada, jeg vet at det er teori, h4 er visstnok det eneste konsekvente når man først har kommet så langt, og jeg har sans for kreative fritenkere a la Kovachev.... Men det får være måte på hvor merkelig en så sterk spiller i et så viktig parti skal kaste bort hvitfordelen selv i en Sicilianer!) All ære for all del til motstander Kristian Aandal, som etter et riktig nok litt unøyaktig åpningsspill raskt fikk gå over til et direkte angrep mot hvits sveitserost av en kongefløy - og som fullførte angrepet elegant med avdekkersjakk på e3 fulgt av tårnoffer på h4 samt matt på g2 etter vel 20 trekk. ”Fettern” ser fortsatt helt uinteressert ut og husker fortsatt aldri å ta med en kulepenn til runden, men har ikke vært i nærheten av å tape noe parti og er oppe på delt andreplass – kan han overraske igjen mot selveste Stubberud i morgen? Willy Kristiansen og Askild Bryn tok ellers en rask innbyrdes remis for å øke sjansene til å unngå videre befatning med tetstriden, og Emil Agdestein skyndte seg trolig med samme motivering også med å akseptere et remistilbud i en tilsynelatende totalvunnet stilling.              

 

SENIOR:

Jan Svenske startet respektløst med en Kongegambit mot Ragnar Hoen i dag, og selv om  Hoen etter å ha avslått gambiten ikke hadde noen problemer med utligningen holdt hvit omtrent balansen langt inn i midtspillet. Hoen med ambisjoner for 9/9 avslo imidlertid et remistilbud, og utnyttet effektivt hvits tidsnød til å bygge opp et avgjørende angrep. 75-årige Willy Olsen slo tilbake med en neppe helt feilfri, men definitivt underholdende angrepseier som sort mot Lars Sæther i dag. Evigungdommelige Olsen spiller langt bedre enn på samme tid i fjor, og deler andreplassen med Svenske fire runder før slutt. Halvpoenget bak dem lurer fortsatt andrerangerte Hans Christian Fotland, etter at hans parti mot Øyvind Weberg i dag startet med 22 trekk uten avbytter - og fortsatte med at spillerne samarbeidet om å gjøre sjakkbrettet om til en bankboks.   

 

MESTER:

Kampen om eliteserieplassene tilspisser seg i mesterklassen, hvor det var hard kamp på toppbordene i dag. Førstebordsoppgjøret Lie-Andreas Moen ble en kort og intens batalje, idet Lies offisersoffer på h7 når det ble mottatt (som det helt umiddelbart ble) viste seg å lede mer eller mindre forsert til remis. Dette visstnok uten at hvit helt visste hvorfor han ofret eller sort helt hvorfor han tok i mot, men det fant de altså ut etter hvert… På andrebord ofret Magne Sagafos med hvit bonde for et vedvarende initiativ, men hadde visstnok ikke tilstrekkelig kompensasjon. Før Kjetil tok en alt for klassisk Stokke, ved å bukke offiser fordi han byttet om rekkefølgen på to trekk…. Stokke må ventelig vinne resterende runder for å ha sjanser for topp to etter dette tapet, mens Sagafos er oppe på delt førsteplass sammen med klubbkamerat Lie. Og sammen med klassens yngste spiller, den 18-årige NTG-eleven Øystein Bøyum Fossum, som tidlig vant to lette for tårn mot en Ole Christian Moen som var litt for løs på avtrekkeren i dag. Moen sr hadde som sort senere et tårn stående på h1 i flere timer, men uten at det skjedde noe mer spennende enn at tårnet til slutt ble fanget der… Dermed møtes tredjerangerte Øystein Bøyum Fossum og andrerangerte Espen Lie på førstebord i morgen, mens Sagafos på andrebord overtar Moen jr. Førsterangerte Terje Johansen er derimot i praksis ute av kampen om de ettertraktede eliteklassebillettene, etter at han i dag først avslo remis og deretter overpresset et fordelaktig dronning- og offisersluttspill mot Askers Åsmund Hammerstad.