Elite  |  Mester  |  Klasse 1  |  Klasse 2  |  Klasse 3  |  Klasse 4  |  Klasse 5  | Senior A  |  Senior B

 Junior A  |  Junior B  |  Kadett A  |  Kadett B  |  Lilleputt  |  Miniputt   |   Hovedsiden

 


   Velkommen til
   Landsturneringen 2005
   Sandnes 2 - 9. Juli

 


 
Sjokkregler!

   


Hva er sjokk (bughouse chess) 

 • Sjokk er en variant av sjakk hvor to lag møtes.  Hvert lag er på 2 personer og hvor brettene står ved siden av hverandre.  Spillerne på samme lage sitter på samme side
   
 • Den ene på laget spiller med hvit, mens den andre spiller på samme lag spiller med svart.  Det vil si at alle lag spiller med svart og hvit
   
 • I NM blir betenkningstiden 10 minutter pr spiller.  Det vil si at en runde varer 20 minutter.  For å holde orden på tiden skal hvert bord derfor ha to klokker, en til hvert brett
   
 • I NM blir turneringen arrangert med innledende runder i seriespill hvor vinner av hver pulje går videre til cupspill med utslag. Ved likt poeng resultat etter seriespill vil laget med lavest samlet ELO rating bli rangert foran ett med høyere samlet ELO rating. Det samme gjelder ved gjensidig utløpt tid i cuprundene.
   
 • I sjokk NM vil trekket være ansett som utført når en spiller har trykket på klokken.  Det vil si at ”rørt brikke skal flyttes”  regelen ikke gjelder.  Målet med spillet er å sette motstanderen sjakk matt
   
 • Sjakkmatt på et av bordene avslutter spillet.  Det vil si at om lag 1 vinner på bord to så er kampen over og lag 1 har vunnet, uansett stilling på bord en.
   
 • Tap på tid på et av bordene avslutter også spillet og det laget som hadde spilleren som gikk ut på tid taper kampen.

 Spesielle regler

 • For at seier skal kunne kreves umiddelbart må klaff være oppe på begge klokker på vinnende lag. Om begge klaffer er falt på ett brett er dette å betrakte som remi og avgjørelsen blir avgjort på det andre brettet.
   
 • Ved ulovlige trekk taper spilleren om motstanderen krever seier.  Om motstanderen ikke krever dette fortsetter spillet.
   
 • En trenger ikke å si sjakk.  Om motstanderen ikke ser sjakken så kan kongen tas i neste trekk og en vinner da kampen.
   
 • Når en brikke blir slått / tatt, skal denne brikken sendes videre til den andre (partneren) på laget.  Partneren som mottar brikken kan da når det er dennes tur plassere brikken på hvilket som helst ledig felt, eller gjøre ett trekk med de brikkene som allerede er på brettet..  Om en velger det siste skal den brikken som  partneren mottok settet ved siden av brettet (evt bak) og kan da brukes ved senere anledning.

 

Legg merke til følgende
 

 • For at en skal sende en brikke videre til partneren sin må en avslutte trekket med å trykke på klokken.
   
 • Alle brikker kan settes ned på alle ledige felter untatt bøndene som ikke kan settes på første raden eller 8 raden
   
 • Et tårn satt på sin hjemmeplass (A1 og H1 for hvit, A8 og H8 for svart) er å regne som ikke flyttet.  En kan da bruke disse til rokade, gitt at rokade ellers er lovlig
   
 • På samme måte vil en bonde satt på sin hjemmeplass kunne ta et eller to steg frem i første trekket.  Gitt at det ikke er andre hindringer for dette.
   
 • Brikker som en har mottatt fra partneren og som en setter ned på brettet kan sette kongen i sjakk med ikke sjakkmatt.  De kan videre settet i skjold for kongen for å komme ut av en sjakk
   
 • Siden en bruker slåtte brikker i spillet vil ikke bønder som kommer til siste raden fysisk bli byttet ut med eks en dronning.  I stedet skal bonden legges ned og flyttes rundt på brettet som en dronning.
   
 • Om en bonde som egentlig er en dronning blir slått, så vil den bli en vanlig bonde igjen når den sendes over til partneren

 

Retningslinjer
 

 • Det er viktig i sjokk at begge klokkene startes samtidig.  Om dette ikke blir gjort så vil det ene laget kunne få fordeler av dette.
   
 • Når en spiller sjokk skal alle slåtte brikker vises for motstanderen.  Dette gjøres med å sette brikkene ved siden eller bak brettet.  En skal ikke prøve å skjule brikker.  Om en holder en brikke i hånden har motstanden rett til å se denne på forespørsel.
   
 • Å diskutere strategi og analysere stillinger er lovlig mellom partnere, men partneren har ikke lov til fysisk å utføre trekket eller fysisk å peke på felter.  Kun snakk er lov.
   
 • Snakk allikevel rolig og stille.  En skal ikke forstyrre motstander eller andre spillere i lokalet.  God sports ånd er viktig.
   
 • Etter at et lag har fått en advarsel vil det neste gang bli gitt straff.  Straff er enten redusert tid på egen klokke, mer tid på motstanders klokke og i strengeste tilfelle  bortvisning fra lokalet og tapt parti.  All dømming er endelig og kan ikke ankes.  I tvilstilfeller skal klokkene stoppes og diskusjon mellom spillere og dommere foregå på utsiden av lokalet.

Dette regelverket har ikke den samme lange tradisjonen som vanlig sjakk har. 
Det vil derfor være huller.  Men en skal ikke bevist prøve å dra nytte av dette. 
En skal spille Sjokk med stor grad av sportslighet...