Elite  |  Mester  |  Klasse 1  |  Klasse 2  |  Klasse 3  |  Klasse 4  |  Klasse 5  | Senior A  |  Senior B

 Junior A  |  Junior B  |  Kadett A  |  Kadett B  |  Lilleputt  |  Miniputt   |   Hovedsiden

 


   Velkommen til
   Landsturneringen 2005
   Sandnes 2 - 9. Juli

 

  NM
i
Lynsjakk

   


REGLEMENT FOR NM I LYNSJAKK

1. NM i lynsjakk arrangeres i forbindelse med Landsturneringen.

2. Det spilles etter NSF's lynsjakkreglement.

3. Startavgiften godkjennes av sentralstyret som også fastsetter en NM-avgift til NSF.

4. Turneringen spilles i grupper som tilsvarer NSFs klasseinndeling med følgende unntak:
Klassene Elite og Mester spilles sammen. Er det færre enn 20 deltakere i en klasse, kan
turneringslederen slå denne sammen med en av de nærmeste klasser. Siste offisielle Elo-liste
legges til grunn for klasseinndelingen.

5. Vinneren av øverste gruppe får tittelen Norgesmester i lynsjakk. I tillegg kåres det
Norgesmester i klassene junior, kadett, lilleputt, miniputt og veteran.

6. Ved inntil 16 deltagere i en gruppe spiller alle mot alle. Med flere enn 16 spilles det
kvalifiseringsgrupper og og finaler. Ansvarlig turneringsleder i samråd med arrangøren
bestemmer praktiske forhold. Før spillet starter
bestemmer turneringslederen hvor mange fra hver kvalifiseringsgruppe som går til finalen.

7. Dersom to eller flere spillere kommer likt i kvalifiseringsgruppen, går den eller de
pillere til finalen som har flest seirer. Hvis det fortsatt er likt mellom to spillere, skal d
svart får 5 minutter og går videre med seier eller remis.
Hvis det etter kvalifiseringen er likt mellom flere enn to spillere, skal det trekkes lodd for å avgjøre
hvem som går til finalen, med mindre turneringsleder finner tid til å avgjøre dette på annen måte.

8. Dersom to eller flere spillere deler førsteplassen i en av de finalegrupper det kåres norgesmester,
skal det spilles omkamp mellom disse:

a) Kommer tre eller flere spillere likt, spilles det en ny Bergerturnering mellom disse etter vanlige regler.
Er det fremdeles likt mellom 3 eller flere spillere, spilles det en ny turnering.

b) Kommer to spillere likt, eller hvis det gjenstår to spillere etter turneringen nevnt i punkt a), s
kal de spille ett parti etter samme bestemmelse som i punkt 7.

9. Disse regler blir tolket av ansvarlig turneringsleder og dennes avgjørelser er endelige og inappellable.

Overstående reglement er utarbeidet av NSFs reglementsutvalg og vedtatt av
NSFs sentralstyre den 11. mai 1988 og endret etter forslag fra RU i møte den 7. januar 1995

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C1 Et "lynsjakkparti" er et sjakkparti der alle trekk må utføres i løpet av en gitt
betenkningstid mindre enn 15 minutter for hver av spillerne.

C2 Hurtigsjakkreglene (FIDEs regler for sjakk, tillegg B) gjelder med de
unntak som fremgår av det herværende Lynsjakkreglement.

C3 Et ulovlig trekk er fullført så snart motstanderens klokke er startet. Motstanderen har
da rett til å kreve seier før han har utført sitt neste trekk  Dersom han imidlertid ikke kan sette
sin motstander sjakk matt på lovlig måte selv ved dårligste motspill må han nøye seg med å kreve remis, 
men bare hvis han fremsetter kravet før han utfører sitt neste trekk.  Straks en spiller har utført
sitt trekk kan et ulovlig trekk ikke korrigeres.