Elite  |  Mester  |  Klasse 1  |  Klasse 2  |  Klasse 3  |  Klasse 4  |  Klasse 5  | Senior A  |  Senior B

 Junior A  |  Junior B  |  Kadett A  |  Kadett B  |  Lilleputt  |  Miniputt   |   Hovedsiden

 


   Velkommen til
   Landsturneringen 2005
   Sandnes 2 - 9. Juli

 


 
  Klasse -
   inndeling

   
 

NB ! Startkontingentene gjelder til 1.juni. Påmeldte etter 1. juni må betale tillegg. Jmf. nederst.

Siste frist for påmelding er 25. juni.
 

 
Klasse Krav Startavgift
Elite Rating over 2300 (Spillere tas ut av eliteutvalget) Gratis
Mester Rating over 2000 (evt internasjonal rating over 2100) 525,-
Klasse 1 Rating: 1750-1999 525,-
Klasse 2 Rating: 1500-1749 525,-
Klasse 3 Rating: 1250-1499 525,-
Klasse 4 Rating: 1000-1249 525,-
Klasse 5 Rating under 1000 525,-
Senior A Født 1.1.1945 eller tidligere 475,-
Senior B Født 1.1.1945 eller tidligere og under 1500 i rating 475,-
Junior A Født 1.1.1985 eller senere 375,-
Junior B Født 1.1.1985 eller senere og under 1500 i rating 375,-
Kadett A Født 1.1.1989 eller senere 375,-
Kadett B Født 1.1.1989 eller senere og under 1250 i rating 375,-
Lilleputt Født 1.1.1992 eller senere 275,-
Miniputt Født 1.1.1994 eller senere 275,-
Nybegynner Gå på barneskolen 150,-

 

Kontonummer til Sjakk NM : 
3204.20.68275
Per Blikra
Vølstadv. 2, 4026 Stavanger

Det er en fordel om du skriver hvem betalingen gjelder for,
eller sender dette på mail til  
pe-blikr@online.no

Startkontingentene gjelder for påmeldte før 1. juni 2005.
Etter det vil startkontingenten forhøyes til 625, 575, 450 og 325.

Påmeldte etter 15. juni 2005 må betale 50% tilleggsavgift (775,700,550,400)

Absolutt siste frist for påmelding er 25. juni. Påmeldte etter denne datoen kan bli avvist.